Search
Close this search box.

MakeTech Platform

Het MakeTech Platform Keyport is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Het is een besloten netwerk van bedrijven die iets fysieks maken in Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck (samen de Keyport regio).

Maakindustrie? Wat is dat?

Tot de maakindustrie behoren bedrijven, die als kernactiviteit hebben het transformeren of assembleren van een- of meerdere uitgangsmaterialen (grondstoffen en- of halffabrikaten) tot een ander- of andersoortig product of halffabrikaat. Het besloten netwerk vertegenwoordigd bedrijven die iets fysieks maken in Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck (samen de Keyport regio).

Een MakeTech bedrijf, dient deel uit te maken van een van de volgende sectoren: Voedings- en genotmiddelenindustrie, textiel- en
lederindustrie, papierindustrie drukkerijen, aardolie-industrie, chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie, basismetaalindustrie,
metaalproductenindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie, transportmiddelenindustrie, hout-, meubel- en overige industrie
(Deze indeling is ontleend aan de Stichting Industriebeleid en Communicatie (SIC), SIC Industriemonitor, mei 2001)

Doelstellingen van het platform

Kennis uitwisselen

Het platform faciliteert verbindingen tussen ondernemers en stimuleert de kennisuitwisseling en samenwerking. De ondernemer kan hier zakelijk, maar ook persoonlijk, zijn voordeel mee doen. Deelnemende bedrijven bundelen hun krachten om te komen tot een verbetering van
het arbeidsaanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het MakeTech Platform organiseert regelmatig bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
waar leden elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast leveren de contacten die het platform heeft met overheid- en
kennisinstellingen ook mogelijkheden voor individuele of gezamenlijke innovatie.

Jong talent enthousiasmeren

Bedrijven hebben behoefte aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Het MakeTech Platform onderneemt daarom samen met de
opleidingsinstituten actie om techniek hierin te vertegenwoordigen. Intensieve contacten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen leiden tot een betere aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven. Bovendien worden samen met opleidingsinstituten in de regio activiteiten georganiseerd die de interesse voor techniek bij leerlingen en hun directe omgeving stimuleert. Vaak zijn leerlingen onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden
die de maakindustrie in de regio biedt. Er zijn frequente contacten op directie niveau met Het Kwadrant, Technasium, Gilde Opleidingen, Fontys, Hogeschool ZUYD en St. Jansberg in Maaseik en daarnaast ook met de techniek coördinatoren in het basis onderwijs in de regio Midden-Limburg en Cranendonck.

Regio op de kaart

Het MakeTech Platform maakt zich sterk voor de maakindustrie in de Keyport regio. Een goed vestigingsklimaat in de regio is van groot belang
en is de basis om goed te kunnen ondernemen. Als vertegenwoordiger van de maakindustrie is het MakeTech Platform een gesprekspartner
van formaat voor de overheid. Bovendien wil het MakeTech Platform de regio en de maakindustrie onder de aandacht brengen van het publiek.
De kracht van de regio verdient een grotere bekendheid.

Ondernemers maken het MakeTech Platform Keyport

Bedrijven die gevestigd zijn in de Keyport regio en die actief zijn in de maakindustrie kunnen lid worden van het Make Tech Platform. Het
platform wordt gevormd door- en voor ondernemers, die bovenstaande doelstellingen onderschrijven en kansen zien. Een actieve inzet van ondernemers helpt de doelstellingen van het MakeTech Platform te realiseren. 

Overweegt u om lid te worden? Neem dan vrijblijvend contact op met projectleider Dyantha Muller.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van MakeTech Platform Keyport wordt gevormd door maakbedrijven in de regio en is gesprekspartner voor de regio en verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren het programma. Dit in samenwerking met de projectleider.

  • Peter Kerstjens – ETF Machinefabriek / ETF Ride Systems
  • Peter Princen, Directeur – TAL Techniek
  • Jos Dumoulin, Statutory Director – Rockwool NL (voorzitter)
  • Sjoerd van de Velde. Senior Director Sales – Briggs & Stratton 
  • Steven Goetstouwers, CEO en mede-eigenaar Admesy

Wat heeft MakeTech Platform nog meer te bieden?

Relevante kennis uitwisselen

Naar nieuws

Jong talent enthousiasmeren

Naar agenda

Vertegenwoordiger van maakindustrie

Naar deelnemen

Kennis maken met MakeTech Platform?

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteiten en analyses.