Search
Close this search box.

CIV Maak Smart met Project VDL Konings

Met hybride, praktijkgericht onderwijs stimuleren wij iedereen om zich continue te (blijven) ontwikkelen tot de beste vakmens.

Zo voorzien we de Maak en Smart Industrie van de beste vakmensen. Nu, maar ook in de toekomst. We voorzien professionals van de juiste skills en kennis in de nieuwste technologieën door praktijkgerichte (om- en bij-) scholing. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs nauw aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en borgen we met trots een krachtige, economische groei in de regio.

Samen gaan we voor de beste vakmensen in de Maak en Smart Industrie. Vanuit dit gemeenschappelijke doel werken de 4 werkgroepen elk met een eigen focus. We nemen je graag mee in de laatste ontwikkelingen voor elke werkgroep:

WERKGROEP ONDERWIJSONTWIKKELING

De werkgroep bestaat momenteel uit de ontwikkeling van 3 modules:

Lean-manufacturing
Deze module is m.b.v. Canon-Océ in ontwikkeling bij Addit. Jeroen Meulendijks heeft tijdens de informatiebijeenkomst van 30 November de deelnemers geïnformeerd over de status van deze lesmodule. De module gaat bestaan uit een 3-tal modules: een voor medewerkers op de werkvloer; een voor medewerkers gericht op de werkplek en het werkproces. De derde modules is voor het (midden)kader in het bedrijf en overziet het gehele productieproces. Tenslotte de lesmodule voor het management waarin de nadruk ligt op de managementstijl die hoort bij de lean-gedachte. De verwachting is dat de lesmodules medio 2021 gereed zijn.

Embedded-design
De module Embedded-design is afgerond en beschikbaar als niveau-4 module. De module kan middels een officieel examen volgens de keuzedelenstructuur binnen het MBO worden afgerond.

Robotica
Na een inventarisatie bij deelnemende bedrijven is naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan geschoolde medewerkers die overweg kunnen met robots in samenhang met het productieproces. Ook zijn er bedrijven die veel ervaring hebben met het integreren van robots in het productieproces. Binnenkort wordt er in samenwerking met diverse deelnemende bedrijven gestart met de lesmodule(s) “robotica in de productie-omgeving”. Het streven is om deze module(s) eind 2021 operationeel te hebben.

WERKGROEP PLATFORM ONTWIKKELING

Afgelopen jaar is een communicatieplan opgesteld. Dit plan zal verder uitgewerkt worden zodat er op regelmatige basis informatie via diverse kanalen wordt gedeeld. Er is een website gemaakt: www.maaksmart.nl welke zal worden uitgebreid met relevante content. Deelnemende partijen krijgen tevens een vermelding op de website.

WERKGROEP CENTER ENGINEERING & MECHATRONICA(CEM)

Vanuit het CEM zijn een 5-tal projecten uitgevoerd. MBO-studenten hebben voor, bij en onder begeleiding van medewerkers van deze bedrijven vraagstukken aangepakt. Vraagstukken van omschrijving tot oplevering en dus van real-life karakter en uitdagend niveau. De studenten hanteerden een projectmatige aanpak en werden vakinhoudelijk ondersteund door specialisten bij de bedrijven.

WERKGROEP MEESTERGEZEL

Onder het voorzitterschap van Wim van Heugten is met vertegenwoordigers van de bedrijven We pa, Leolux, Bruynzeel Storage Systems en MGG en docenten van Gilde Technische School het plan Meester- Gezel uitgewerkt. Dit plan is gericht op het scholen van “vakmensen” in de techniek. Op dit moment word het traject uitgewerkt om kandidaten middels het Meester/Gezel principe op te leiden als mechanisch en of elektrisch monteur bij onze deelnemers onder begeleiding van de Meester en het ROC.

CIV in de praktijk: VDL Konings

Binnen het MakeTech Platform Keyport is VDL Konings één van de leden die nauw betrokken is bij het CIV. Om een goed beeld te krijgen van CIV kan betekenen voor de maakindustrie is een bekijken van een korte film over het project bij VDL Konigs de moeite waard. Zowel leerlingen als o.a. Jeroen Boekema, directeur VDL Konigs, neemt ons mee in de wereld van CIV:

VDL.png

Wil je meer weten over het CIV kijk dan op CIV MAAKSMART.NL of bel/app met Albert de Graaf via 06 – 82 76 58 47.

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteiten en analyses.