Nieuws

De toepassing van "Lean" in ondersteunende en administratieve processen

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
13-12-16

Dit was de titel van onze ledenbijeenkomst op 8 december bij SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants. Lean als een management instrument, binnen fabricageprocessen is bij velen bekend. De toepassing in ondersteunende en administratieve processen is van recenter datum. hierbij kan worden gedacht aan jaarafsluiting en offerte trajecten. Hier is nog veel winst te behalen. Het thema werd gepresenteerd door Jeroen Roumen van SmitsvandenBroek, Rob Smulders van Arpa, een bureau, dat zich heeft gespecialiseerd in de implementatie van dit soort concepten, en Marc Jeuken van Mertens Bouwbedrijf, die deze principes daadwerkelijk in ondersteunende en administratieve processen hebben toegepast met aansprekende resultaten. We eindidgen met een informele borrel.

Lees meer

Dit was de titel van onze ledenbijeenkomst op 8 december bij SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants. Lean als een management instrument, binnen fabricageprocessen is bij velen bekend. De toepassing in ondersteunende en administratieve processen is van recenter datum. hierbij kan worden gedacht aan jaarafsluiting en offerte trajecten. Hier is nog veel winst te behalen. Het thema werd gepresenteerd door Jeroen Roumen van SmitsvandenBroek, Rob Smulders van Arpa, een bureau, dat zich heeft gespecialiseerd in de implementatie van dit soort concepten, en Marc Jeuken van Mertens Bouwbedrijf, die deze principes daadwerkelijk in ondersteunende en administratieve processen hebben toegepast met aansprekende resultaten. We eindidgen met een informele borrel.

Samenwerking basisscholen – MakeTechbedrijven weer van start

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
08-12-16

Dit schooljaar alweer voor het achtste jaar werken basisscholen in  de regio samen met MakeTech bedrijven. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen de gelegenheid om kennis te maken met techniek in de ruimste zin. Dit gebeurt op allerlei manieren van bedrijfsbezoeken, gastlessen tot opdrachten. Dit jaar gaat het om bijna 40 koppels.  En naar schatting 750 leerlingen. Zoals ieder jaar zal er in juni afgesloten worden met een slotmanifestatie.
Dit jaar voor het eerst is er voor drie scholen gekozen voor een iets andere aanpak. Deze scholen zijn de samenwerking aangegaan met TAL Techniek en het Sparktech Lab. Na een kennismaking met het bedrijf, krijgen de leerlingen een opdracht op het SparkTech Lab, die ze uit kunnen voeren met de kennis en inspiratie opgedaan tijdens het bedrijfsbezoek. Ze moeten een model vrachtauto ontwerpen en bouwen. Dit maakt onderdeel uit van een ontwerpwedstrijd.
Op 17 mei 2017 zullen de leerlingen hun ontwerpen presenteren en zal het winnende ontwerp worden gekozen. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Lees meer

Dit schooljaar alweer voor het achtste jaar werken basisscholen in  de regio samen met MakeTech bedrijven. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 krijgen de gelegenheid om kennis te maken met techniek in de ruimste zin. Dit gebeurt op allerlei manieren van bedrijfsbezoeken, gastlessen tot opdrachten. Dit jaar gaat het om bijna 40 koppels.  En naar schatting 750 leerlingen. Zoals ieder jaar zal er in juni afgesloten worden met een slotmanifestatie.
Dit jaar voor het eerst is er voor drie scholen gekozen voor een iets andere aanpak. Deze scholen zijn de samenwerking aangegaan met TAL Techniek en het Sparktech Lab. Na een kennismaking met het bedrijf, krijgen de leerlingen een opdracht op het SparkTech Lab, die ze uit kunnen voeren met de kennis en inspiratie opgedaan tijdens het bedrijfsbezoek. Ze moeten een model vrachtauto ontwerpen en bouwen. Dit maakt onderdeel uit van een ontwerpwedstrijd.
Op 17 mei 2017 zullen de leerlingen hun ontwerpen presenteren en zal het winnende ontwerp worden gekozen. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Bedrijven en onderwijs slaan handen ineen

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
07-12-16

De komende maanden gaan een aantal belanghebbenden de mogelijkheden onderzoeken voor een zogenaamd Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Noord- en Midden-Limburg gericht op de maakindustrie.

Een dergelijk centrum moet het mogelijk maken om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs.

Voor dit onderzoek is door Keyport een subsidie toegekend van €15.000. Het onderzoek moet uitmonden in een businessplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd bij het ministerie van OC en W medio 2017. Na goedkeuring kan er dan in de tweede helftg van 2017 aan de slag worden gegaan. 

Lees meer

De komende maanden gaan een aantal belanghebbenden de mogelijkheden onderzoeken voor een zogenaamd Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Noord- en Midden-Limburg gericht op de maakindustrie.

Een dergelijk centrum moet het mogelijk maken om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs.

Voor dit onderzoek is door Keyport een subsidie toegekend van €15.000. Het onderzoek moet uitmonden in een businessplan, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd bij het ministerie van OC en W medio 2017. Na goedkeuring kan er dan in de tweede helftg van 2017 aan de slag worden gegaan. 

Service desgin vouchers voor de maakindustrie

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
02-12-16

Eerder dit jaar organiseerden de bijenekomst Good service is excellent business. Hier stonden we stil bij de mogelijkheid voor maakbedrijven om naast de verkoop van hun reguliere producten ook een business te maken van het verlenen van service op deze producten in de vorm van innovatieve diensten.

Lees meer

Eerder dit jaar organiseerden de bijenekomst Good service is excellent business. Hier stonden we stil bij de mogelijkheid voor maakbedrijven om naast de verkoop van hun reguliere producten ook een business te maken van het verlenen van service op deze producten in de vorm van innovatieve diensten.

Thema bijeenkomst "Help mijn werknemers worden grijs - hoe kom ik tot duurzaam doorwerken" slaat aan

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
18-11-16

Veel maakbedrijven worden geconfronteerd met een vergrijzende populatie werknemers. Daarnaast loopt de pensioengerechtigde leeftijd gestaag op. De mensen moeten langer doorwerken in een steeds sneller veranderende (produktie-)omgeving. Tijdens deze bijeenkomst bleek dit een thema, dat velen bezighoudt. Trespa en Rockwool presenteerden hoe de situatie er bij hun bedrijven uitziet en wat de vooruitzichten zijn. Een situatie, die op kleinere schaal bij veel MKB-bedrijven herkenbaar is. Er is niet een magische knop waar aan gedraaid kan worden, om de problematiek aan te pakken. Er is een mix van acties nodig. Trespa en Rockwool deelden dit op een heel open wijze, met aanknopingspunten voor MKB-bedrijven. ProAmbt liet met name zien, wat er mogelijk is op het gebied van flexibele pensionering. De presentaties vindt u onder de tab "media/download".

Lees meer

Veel maakbedrijven worden geconfronteerd met een vergrijzende populatie werknemers. Daarnaast loopt de pensioengerechtigde leeftijd gestaag op. De mensen moeten langer doorwerken in een steeds sneller veranderende (produktie-)omgeving. Tijdens deze bijeenkomst bleek dit een thema, dat velen bezighoudt. Trespa en Rockwool presenteerden hoe de situatie er bij hun bedrijven uitziet en wat de vooruitzichten zijn. Een situatie, die op kleinere schaal bij veel MKB-bedrijven herkenbaar is. Er is niet een magische knop waar aan gedraaid kan worden, om de problematiek aan te pakken. Er is een mix van acties nodig. Trespa en Rockwool deelden dit op een heel open wijze, met aanknopingspunten voor MKB-bedrijven. ProAmbt liet met name zien, wat er mogelijk is op het gebied van flexibele pensionering. De presentaties vindt u onder de tab "media/download".

Film - MakeTech Platform

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
02-11-16

In samenwerking met Keyport 2020 heeft het MakeTech Platform een korte film laten maken over het platform en de maakindustrie in Midden-Limburg. In deze film meer over het platform en wat we doen

Lees meer

In samenwerking met Keyport 2020 heeft het MakeTech Platform een korte film laten maken over het platform en de maakindustrie in Midden-Limburg. In deze film meer over het platform en wat we doen

MakeTech barometer derde kwartaal 2016

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
17-10-16

Begin deze maand zijn de leden van het MakeTech Platform weer bevraagd naar de stand van zaken en de vooruitzichten voor hun bedrijf. Algemeen beeld is, dat gedurende het derde kwartaal, zowel de omzet, alsook de werkgelegenheid is gestabiliseerd. Een aanzienlijk deel van de bedrijven rapporteert "evenveel" op vragen naar de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit geldt ook met betrekking tot de toekomstverwachtingen.

De resultaten vindt u grafisch op deze bijlage.

Lees meer

Begin deze maand zijn de leden van het MakeTech Platform weer bevraagd naar de stand van zaken en de vooruitzichten voor hun bedrijf. Algemeen beeld is, dat gedurende het derde kwartaal, zowel de omzet, alsook de werkgelegenheid is gestabiliseerd. Een aanzienlijk deel van de bedrijven rapporteert "evenveel" op vragen naar de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit geldt ook met betrekking tot de toekomstverwachtingen.

De resultaten vindt u grafisch op deze bijlage.

HBO Bedrijfskunde studenten zoeken afstudeeropdrachten

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
11-10-16

In een van onze vorige nieuwsbrieven was een HBO Bedrijfskunde student op zoek naar een marketing gerelateerde opdracht. Hier hebben toen maar liefst drie bedrijven op gereageerd. Uiteraard kon de student maar bij 1 bedrijf terecht en waren er het op dat moment geen andere studenten meer beschikbaar.

Op dit moment zijn vierdejaars studenten Bedrijfskunde (Fontys) op zoek naar afstudeeropdrachten voor de eerste helft van 2017. Heeft u belangstelling voor een afstudeerder met name op marketing gebied, laat dit even weten. Uiterlijk medio november moet dit in gang gezet zijn. Berichten aan: info@maketechplatform.nl.

Lees meer

In een van onze vorige nieuwsbrieven was een HBO Bedrijfskunde student op zoek naar een marketing gerelateerde opdracht. Hier hebben toen maar liefst drie bedrijven op gereageerd. Uiteraard kon de student maar bij 1 bedrijf terecht en waren er het op dat moment geen andere studenten meer beschikbaar.

Op dit moment zijn vierdejaars studenten Bedrijfskunde (Fontys) op zoek naar afstudeeropdrachten voor de eerste helft van 2017. Heeft u belangstelling voor een afstudeerder met name op marketing gebied, laat dit even weten. Uiterlijk medio november moet dit in gang gezet zijn. Berichten aan: info@maketechplatform.nl.

Roermond on stage

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
10-10-16

Op 9 februari 2017 wordt in Roermond het evenement "Roermond on stagë" georganiseerd. Een grootse beroepenfeest waar ongeveer 1000 leerlingen uit groep 3 VMBO van alle VMBO scholen uit Roermond en omgeving naar toe komen. Daarnaast zullen er ongeveer 205 beroepsbeoefenaren zijn, om de  leerlingen wegwijs te maken in alle mogelijke beroepen. De leerlingen wordt gevraagd om zich hier grondig op voor te bereiden. Bij deze roepen we onze leden op om te kijken of ze hierbij aanwezig willen zijn. Meer vindt u in dit factsheet. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Nicole Koolen, mail@roermondonstage.nl.

 

Lees meer

Op 9 februari 2017 wordt in Roermond het evenement "Roermond on stagë" georganiseerd. Een grootse beroepenfeest waar ongeveer 1000 leerlingen uit groep 3 VMBO van alle VMBO scholen uit Roermond en omgeving naar toe komen. Daarnaast zullen er ongeveer 205 beroepsbeoefenaren zijn, om de  leerlingen wegwijs te maken in alle mogelijke beroepen. De leerlingen wordt gevraagd om zich hier grondig op voor te bereiden. Bij deze roepen we onze leden op om te kijken of ze hierbij aanwezig willen zijn. Meer vindt u in dit factsheet. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Nicole Koolen, mail@roermondonstage.nl.

 

MakeTech Café

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
07-10-16

Het MakeTech Platform organiseerde weer tweemaal een MakeTech Café. Op 29 september in de regio Roermond en op 6 oktober in Weert. Beide waren druk bezocht. De beoogde doelgroepen, overheid, onderwijs en ondernemers waren goed vertegenwoordigd. Met name van het onderwijs ook studenten op zoek naar stages en afstudeeropdrachten. Vooraf kregen de bezoekers de gelegenheid om "vraag en aanbod" te formuleren met de bedoeling om tijdens het MakeTech Café een match te vinden. Met het aantal bezoekers, dat aanwezig was lukt dit natuurlijk niet altijd tijdens de bijeenkomst. Het is daarom, dat u op deze site onder de pagina MakeTech Café het vraag en aanbod nog een keer aantreft. Dit is anoniem gedaan, maar zoekt u de indiener dan volstaat een mailtje aan info@maketechplatform.nl.

Lees meer

Het MakeTech Platform organiseerde weer tweemaal een MakeTech Café. Op 29 september in de regio Roermond en op 6 oktober in Weert. Beide waren druk bezocht. De beoogde doelgroepen, overheid, onderwijs en ondernemers waren goed vertegenwoordigd. Met name van het onderwijs ook studenten op zoek naar stages en afstudeeropdrachten. Vooraf kregen de bezoekers de gelegenheid om "vraag en aanbod" te formuleren met de bedoeling om tijdens het MakeTech Café een match te vinden. Met het aantal bezoekers, dat aanwezig was lukt dit natuurlijk niet altijd tijdens de bijeenkomst. Het is daarom, dat u op deze site onder de pagina MakeTech Café het vraag en aanbod nog een keer aantreft. Dit is anoniem gedaan, maar zoekt u de indiener dan volstaat een mailtje aan info@maketechplatform.nl.

Technasium: Zoek de samenwerking met het onderwijs op!

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
07-10-16

Havisten en vwo’ers met interesse in bèta en techniek kiezen steeds vaker voor het technasium. Deze formule biedt uitdagend en motiverend onderwijs, waarbij onderzoeken en ontwerpen centraal staan. Door middel van aansprekende projectopdrachten, afkomstig van bedrijven uit de regio, maken leerlingen kennis met de alledaagse praktijk van bèta- en technische beroepen.

Lees meer

Havisten en vwo’ers met interesse in bèta en techniek kiezen steeds vaker voor het technasium. Deze formule biedt uitdagend en motiverend onderwijs, waarbij onderzoeken en ontwerpen centraal staan. Door middel van aansprekende projectopdrachten, afkomstig van bedrijven uit de regio, maken leerlingen kennis met de alledaagse praktijk van bèta- en technische beroepen.

Uitreiking Weerterlandprijs 4 november aanstaande

Land van Weert en Cranendonck
03-10-16

Eind september zijn de genomineerden voor de Weerterland, productprijs bekend gemaakt. Op 4 november aanstaande wordt tijdens de feestelijke eindmanifestatie de winnaar bekend gemaakt. Meer details vindt u als u op deze link klikt.

Lees meer

Eind september zijn de genomineerden voor de Weerterland, productprijs bekend gemaakt. Op 4 november aanstaande wordt tijdens de feestelijke eindmanifestatie de winnaar bekend gemaakt. Meer details vindt u als u op deze link klikt.

Admesy uit Ittervoort beste Limburgse bedrijf in MKB Innovatie Top 100

Maas en Roer, Land van Weert en Cranendonck
30-09-16

Admesy uit Ittervoort is als 30ste geeindigd in de MKB Innovatie Top 100, 2016. Admesy ontwikkelt en produceert apparatuur voor kleur- en lichtmeting. Hun apparaten worden gebruikt bij R&D en in de industrie. De nieuwste vinding van Admesy is het Atlas 2D Spectral Vision System. Dit systeem is inzetbaar bij het testen van displays die draaien op LED technologie. Steven Goetstouwers en zijn team van harte gefeliciteerd met deze mooie klassering!

 

Lees meer

Admesy uit Ittervoort is als 30ste geeindigd in de MKB Innovatie Top 100, 2016. Admesy ontwikkelt en produceert apparatuur voor kleur- en lichtmeting. Hun apparaten worden gebruikt bij R&D en in de industrie. De nieuwste vinding van Admesy is het Atlas 2D Spectral Vision System. Dit systeem is inzetbaar bij het testen van displays die draaien op LED technologie. Steven Goetstouwers en zijn team van harte gefeliciteerd met deze mooie klassering!

 

Keyport 2020 | Geef je bedrijf of project vleugels!

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
30-09-16

Keyport 2020 wil de regionale economie versterken door slimme verbindingen te leggen en (financiële) ondersteuning en advies te geven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om samen beet te pakken. Heb jij een innovatief idee dat je vleugels wil geven? Maak er een Keyport 2020 project van!

Lees meer

Keyport 2020 wil de regionale economie versterken door slimme verbindingen te leggen en (financiële) ondersteuning en advies te geven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om samen beet te pakken. Heb jij een innovatief idee dat je vleugels wil geven? Maak er een Keyport 2020 project van!

Weerterlandprijs 2016 - inschrijven productprijs gestart

Land van Weert en Cranendonck
29-07-16
De Weerterlandprijs editie 2016 is succesvol uit de startblokken.
 
De Weerterlandprijs biedt een podium om ondernemers in de regio Weert én hun producten in de schijnwerpers te zetten. 
 
De genomineerden voor de ondernemersprijs zijn bekend gemaakt. 
De inschrijving voor de Productprijs 2016 is opengesteld! 
Dit jaar dingen ondernemers uit Nederweert én Weert mee naar de eervolle prijzen.
 
Ook dit jaar wordt er weer een productprijs uitgereikt. Het publiek brengt online stemmen uit en bepaald zo een top 3.Tijdens de eindmanifestatie op 4 november in het Munttheater wordt de winnaar door het aanwezige publiek gekozen.
 
Uw product mag hier natuurlijk niet bij ontbreken.
Daarom vragen wij u om uw product aan te melden op de website www.weerterlandprijs.nl.
 
Succes!
Lees meer
De Weerterlandprijs editie 2016 is succesvol uit de startblokken.
 
De Weerterlandprijs biedt een podium om ondernemers in de regio Weert én hun producten in de schijnwerpers te zetten. 
 
De genomineerden voor de ondernemersprijs zijn bekend gemaakt. 
De inschrijving voor de Productprijs 2016 is opengesteld! 
Dit jaar dingen ondernemers uit Nederweert én Weert mee naar de eervolle prijzen.
 
Ook dit jaar wordt er weer een productprijs uitgereikt. Het publiek brengt online stemmen uit en bepaald zo een top 3.Tijdens de eindmanifestatie op 4 november in het Munttheater wordt de winnaar door het aanwezige publiek gekozen.
 
Uw product mag hier natuurlijk niet bij ontbreken.
Daarom vragen wij u om uw product aan te melden op de website www.weerterlandprijs.nl.
 
Succes!
MakeTech
Nieuws

De 5e editie van de Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg

08-09-19

De stembussen zijn geopend! Waarom moet toekomstige talent bij jou komen werken? Tijdens de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg zetten bedrijven zichzelf op de kaart bij studenten van MBO tot WO. Iedereen mag stemmen. Kijk op www.aantrekkelijkstewerkgever.nl.

Lees meer
De stembussen zijn geopend! Waarom moet toekomstige talent bij jou komen werken? Tijdens de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg zetten b...

Groeispurt voor makers

03-09-19

Ben jij een ondernemer met 5 – 100 FTE in dienst en heb je een concrete uitdaging op het gebied van groei of innovatie? Kun je daar support bij gebruiken van deskundigen of andere ondernemers? Kom dan op 9 oktober a.s. naar De groeispurt voor Makers! Deze wordt je aangeboden door MakeTech Platform in samenwerking met De Groeischakelaar en LIOF.

Lees meer
Ben jij een ondernemer met 5 – 100 FTE in dienst en heb je een concrete uitdaging op het gebied van groei of innovatie? Kun je daar support bij gebrui...

ETF Ride Systems Nederweert genomineerd voor Park World Excellence Awards 2019

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
24-08-19

Op woensdag 18 september worden “de Park World Excellence Awards 2019” uitgereikt tijdens de IAAPA Europe Expo in Parijs.

ETF Ride Systems uit Nederweert is voor de IAAPA Europe Expo maar liefst acht keer genomineerd met dank aan: “Sesame Street”, “Ani Mayhem” en “Popcorn Revenge”. Daarnaast is “Popcorn Revenge” maar liefst vier keer genomineerd als “Themed Attraction of the year”, “Media Based attraction of the year”, “Best use of technology” en “Family Ride of the year”.Lees meer
Op woensdag 18 september worden “de Park World Excellence Awards 2019” uitgereikt tijdens de IAAPA Europe Expo in Parijs. ETF Ride Systems uit Nederw...

Nieuws uit Keyport 2020

19-06-19

Een kort overzicht van nieuwsberichten uit onze Keyport-regio.

Lees meer
Een kort overzicht van nieuwsberichten uit onze Keyport-regio.

MakeTech Event 2019 op SparkTech Lab

18-06-19

Op 23 en 24 mei jl organiseerde het MakeTech Platform (MTP) haar jaarlijkse Make Tech Event. Projectleider Eric Drossaert: “Alle basisscholen die aan onze projecten hebben deelgenomen, waren uitgenodigd voor een workshop op het Spark Tech Lab. De kinderen gingen enthousiast aan de slag met allerlei leuke vragen en opdrachten. Mede dankzij Citaverde en WBM Staalservice Stramproy.”

(door Angely Beekman Keyport 2020)

Lees meer
Op 23 en 24 mei jl organiseerde het MakeTech Platform (MTP) haar jaarlijkse Make Tech Event. Projectleider Eric Drossaert: “Alle basisscholen die aan ...
agenda
Agenda

Netwerkbijeenkomst voor Ondernemers bij Gemeente Weert

Land van Weert en Cranendonck, Maas en Roer
12 februari 2020 Aanvang 15:30 Einde 19:30
Dit netwerkevent wordt je aangeboden door de gemeente Weert, Stichting Parkmanagement enCentrummanagement Weert. Op 12 februari a.s. ben je van harte welkom. Waar? Stadhuis Weert, Wilhelminasingel 101... Lees meer

webbanner221x221px.gif

Stichting maketech 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu