Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kijken in de keuken van een van onze lid bedrijven – Rockwool

Mondiale afzetmarkt, regionale arbeidsmarkt

ROCKWOOL BV in Roermond, onderdeel van de internationale ROCKWOOL Group, heeft de wereld als marktgebied. Toch is de band die de bekende producent van isolatiesystemen met de regio heeft opgebouwd net zo belangrijk. “Ons bedrijf draait voor een belangrijk deel op mensen die uit de omgeving afkomstig zijn”, vertelt Jos Dumoulin (Statutair Directeur ROCKWOOL BV).

Jos Dumoulin (ROCKWOOL BV)
“Het aantrekken van medewerkers is een bedrijfskritische uitdaging.”

 

ROCKWOOL BV is een belangrijke werkgever voor Roermond en omstreken. De huidige arbeidsmarkt maakt het echter lastig om een continue instroom van goed geschoold personeel te waarborgen. “Je kunt op lange termijn de arbeidsmarkt positief beïnvloeden, door jonge mensen in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor techniek”, zegt Jos Dumoulin. “Dat is een concrete doelstelling die wij delen met het Maketech Platform.”

Bedrijfsschool
Een belangrijk initiatief op het gebied van personeelswerving is de eigen bedrijfsschool die ROCKWOOL sinds een paar jaar heeft. “Hierin bieden we met name aan zij-instromers een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) aan in samenwerking met Gilde Opleidingen. Zij verzorgen het theoretische deel, wij het praktische. We hebben nu zo’n 50 deelnemers, die 4 dagen bij ons werken en 1 dag in de schoolbanken zitten. Onze bedrijfsschool helpt ons om de aantallen medewerkers te krijgen die nodig zijn voor onze productie.”

Communicatie
Ondanks de coronacrisis lagen de omzetcijfers van ROCKWOOL BV in 2020 op hetzelfde niveau als in 2019. Ook het bedrijfsresultaat bleef goed overeind. “Corona had vooral veel invloed op de zorg voor onze medewerkers”, gaat Jos verder. “Hoe ga je om met thuiswerken? Hoe organiseer je het productiewerk op een veilige manier, met inachtneming van alle maatregelen? Je moet daarvoor een beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat hebben we gedaan door regelmatig en vooral helder te communiceren. Zo probeer je je mensen duidelijkheid en houvast te geven. Makkelijk is dat niet. Iedereen heeft zijn eigen perceptie van zaken. Gezien de omvang van ons bedrijf, zijn wij een goede afspiegeling van wat er zich in de samenleving afspeelt. De verschillende sentimenten die er leven, leven ook op de werkvloer.”

Gamechangers
Op de vraag welke ontwikkelingen een grote impact gaan hebben op industriële bedrijven antwoordt Jos resoluut: “Klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit. Dat worden de echte game changers in alle markten. Daar moet je als bedrijf een antwoord op formuleren en concreet iets mee doen. Klimaat-verandering schat ik persoonlijk iets eenvoudiger in dan circulariteit. De uitdaging op het gebied van klimaat is er één voor de samenleving als geheel, namelijk het reduceren van het energieverbruik en het vinden en installeren van grootschalige alternatieve groene energiebronnen. Als bedrijf moet je kijken welke energie je verbruikt, welke alternatieven per wanneer beschikbaar zijn en welke technologie of innovaties je daarvoor nodig hebt. Circulair produceren is een grotere uitdaging. Het hergebruik van materialen, zeker op grote schaal, vergt hele andere bedrijfsprocessen en een andere mindset. Maar als je dat eenmaal voor elkaar hebt, loop je voorop en doen zich nieuwe kansen voor.”

Recycling
Bovenstaande thema’s zijn ook de thema’s waarmee de ROCKWOOL Group en ROCKWOOL in Roermond actief bezig zijn. Jos: “Bij klimaatverandering gaat het dan met name over onze CO2-intensiteit en het verlagen van de uitstoot. De maatschappij mag van ons verwachten dat wij hieraan ons steentje bijdragen. De focus op duurzaamheid die er nu is, biedt natuurlijk ook kansen voor ons. Want om energie te besparen of je CO2-uitstoot terug te dringen, moet je natuurlijk beginnen met isoleren. Daar hebben wij de oplossingen voor.”

Op circulariteitsgebied zet ROCKWOOL sterk in op het recyclen van haar eigen steenwolproducten. Sinds 1992 staat er op de productielocatie in Roermond een recyclefabriek. Jos: “We hergebruiken reststromen vanuit onze eigen productie, maar zamelen via ons logistieke concept Rockcycle ook extern steenwolresten in voor recycling. Onze verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Dan moet je dus nadenken wat dit voor je bedrijfsprocessen betekent. Waar moet je aanpassingen doorvoeren om te zorgen dat je de toevoer van reststromen uit de markt kunt verwerken? Het zijn belangrijke ontwikkelingen die we met de nodige ambitie aanpakken.”

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteiten en analyses.